Udenarealer

MGP-fest i GISLEVhallen

Skolevej 9, 5854 Gislev

Lørdag d. xx. xxxxxx 2020

Vi ser tilbage på årets fest for børn

Vi vil gerne være BEDST

Se her hvordan du kan parkere, hvor du kommer ind og ud af hallen og hvilken vej du opfordres til at gå til og fra hallen ved ankomst.

Ruten til og fra hallen


Parkering mod øst


Parkering mod vest


Evakueringsplads


Limousineområde

Følg løbende med her og på Facebook med opdateringer.

www.gislevmgp.dk  - www.facebook.com/gislevmgp - og på Instagram: "gislevmgp"

Gislev MGP arrangeres under Gislev IF

Evt. overskud går til udvikling af Motorik- og Street-legeplads ved GISLEVhallen.

Kontakt arrangørerne:

6089 5854 - kontakt@gislevmgp.dk