Motorik-omraade

Motorik er afgørende for et barns udvikling, stærkt medvirkende til god indlæring, og en absolut vigtig parameter i muligheden for at deltage i et sundt og samlende fællesskab, som ofte er basseret på leg, sport og fysisk samværd.

 

Vi vil gerne være med til at skabe en ramme for at udvikle en stærk motorik.

Tanken er en bane i jordhøjde, hvor små bakker, forhindringer og kanter giver lyst til at udfordre motorik, ballance og muskulatur.

 

Derfor målretter vi overskuddet fra Gislev MGP til etablering af et område ved GISLEVhallen, med motorikbane og parkour - alt sammen i sammenhæng med de mange fantastiske muligheder ved GISLEVhallen og Børneskoven Gislev.

 

Vi er nu ved at få kontakt til de firmaer der skal give bud på indretning og tilbud på pris. Vi sætter kun få krav: Tæt ved jorden, sammenhæng mellem asfalt og natur, plads til helt små og større.

 

De første 2 MGP-fester har bragt os op på godt 23.000 kr. til etableringen.

 

Følg fremskridtene her på siden!

 

MGP-fest i GISLEVhallen

Skolevej 9, 5854 Gislev

Lørdag d. 17. februar 2018

Vi ser tilbage på årets fest for børn

Vi vil gerne være BEDST

Hver gang går overskuddet til

Motorik- og Parkourområde

ved GISLEVhallen

Gislev MGP arrangeres under Gislev IF

Evt. overskud går til udvikling af Motorik- og Street-legeplads ved GISLEVhallen.

Kontakt arrangørerne:

6089 5854 - kontakt@gislevmgp.dk